Grannsamverkan

Grannsamverkan har tagits upp igen i Ekebytomtägarförening. Nya skyltar har införskaffats och kommer att sättas upp i området inom en snar framtid. Kontaktombud/ansvarig gentemot boende samt polisen för grannsamverkan är Cathrine Bruske.

Målet med grannsamverkan är att minska brottsigheten och öka tryggheten och därmed också trivslen. Detta uppnås genom ett socialt nätverk som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra.

Minimikrav och rekommendationer för Grannsamverkan:
1. Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet om du är bortrest.
2. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.
3. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som ”är fel”. Vid lämplig tidpunkt också informera kontaktombudet (Cathrine).

Polisen skickar några gånger om året ut ett informationsbrev om hur det ser ut i västerort samt områden på Ekerö angående inbrott, misshandel etc. Breven hittar du här nedan.

Vill du ha detta informationsbrev via mail, eller har andra frågor, kontakta Cathrine Bruske på 070-664 42 40.

 

INFORMATIONSBLAD FRÅN EKERÖ NÄRPOLIS

Infoblad Ekerö september-okt 2012

Infoblad Ekerö 121008-121104

Infoblad Ekerö, inbrott julhelgen 2012

Månadsbrev januari 2013

Månadsbrev maj 2013

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev oktober 2013

Månadsbrev december 2013

Månadsbrev januari 2014

Månadsbrev februari 2014

Månadsbrev april 2014

Månadsbrev maj 2014

Månadsbrev september 2014