Vägföreningen

Hej goda grannar på Ekebyvägen. Vi i valberedningen lyckas inte få tag i någon som kan tänka sig att agera Kassör i Ekebyvägens samfällighetsförening. Om du kan tänka dig det eller har förslag att tipsa oss om är vi tacksamma för att genast få veta det. Jobbet innebär ca 40h arbete fördelat över ett år och det utgår arvode. Du bör veta en del kring ekonomi och administration samt hur att hantera en dator. Om vi inte hittar någon som kan tänka sig att utföra uppgiften kommer vi att tvingas ta in en firma för att sköta uppgiften och det kommer då att innebära en ökad avgift för oss alla och mer arbete för den befintliga styrelsen. Det skulle vi tycka vore så tråkigt. För frågor och tips, kontakta Carin Gustavsson 0704 – 578 577, Peter Skånberg 070-810 03 43 eller Lotta Reiman 070-618 50 50.