Kallelse till årsmöte 2016-09-11

Kallelse till årsmöte 2016-09-11 klockan 11:00 i Husby skola

Vårt årsmöte är som vanligt direkt efter vägföreningens årsmöte i Husby skola.  Vi har en del viktiga frågor att behandla och hoppas därför på bra upp möte. Et par av punkterna från agendan:

  1. Vi fick avslag från länsstyrelsen för muddring och konstgjord ö. Vad göra nu ?
  2. Ska vi ändra föreningen till en ekonomisk förening ? Det vill göra det lättare att administrera uppgifter med tanke på att alla blir tvungna att betala. Se punkter under angående vägar och underhåll.
  3. Våra vägar
    Vi har fått en indikation på uppgradering av våra vägar till acceptabel standard. Uppskattningen är på ca. 160 000.  Vill vi att föreningen ska överta ansvaret för samtliga vägar samt vinterunderhåll av dessa?  Hur löser vi i så fall finansiering av detta?
  4. Ska vi anställa någon som sköter våra allmänningar, badstranden, bryggorna, playan? Medlemmarna  i gemen verkar inte ha tid att delta i städdagarna i den omfattningen som behövs.

 Kallelse med bilag
Beslut från Länsstyrelsen