Städdag, lördag den 9 november kl 11:00

Här kommer inbjudan till höststäddag i Ekeby tomtägarförening.

Vi samlas vid brevlådorna utanför ”futten” (korsningen Rallvägen-Ekebyvägen) för att komma överens om vilka redskap som behövs för dagen. Det som står på dagordningen är sly, träd längs vägar och i badviken. Vi hoppas på god uppslutning då det kommer att finnas mycket att göra!

Som vanligt avslutar vi med korvgrillning nere vid badviken.

/Svend Erik Enger