Grannsamverkan i Ekeby tomtägarförening

Grannsamverkan har tagits upp igen i Ekebytomtägarförening. Nya skyltar har införskaffats och kommer att sättas upp i området inom en snar framtid. Kontaktombud/ansvarig gentemot boende samt polisen för grannsamverkan är Cathrine Bruske.

Målet med grannsamverkan är att minska brottsigheten och öka tryggheten och därmed också trivslen. Detta uppnås genom ett socialt nätverk som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra.

Minimikrav och rekomendationer för Grannsamverkan:
1. Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet om du är bortrest.
2. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.
3. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som ”är fel”. Vid lämplig tidpunkt också informera kontaktombudet.

Polisen skickar några gånger om året ut ett informationsbrev om hur det ser ut i västerort samt områden på Ekerö angående inbrott, misshandel etc. Dessa brev kommer att finnas här på hemsidan (se ny flik om grannsamverkan där det första infobrevet ligger).

Vill du ha detta informationsbrev via mail, eller har andra frågor, kontakta Cathrine Bruske på 070-664 42 40.

Höststäddag lördagen den 27 oktober kl 11.00

Vi samlas vid brevlådorna utanför futten (korsningen Rallvägen Ekebyvägen) klockan 11.00 för att komma överens om vilka redskap som behövs för dagen. Det som står på dagordningen är sly, träd och byggnation av ny brevlådeställning vid futten. Vi hoppas på god uppslutning då det kommer att finnas mycket att göra!

Som vanligt avslutar vi med korvgrillning nere vid badviken.