Höststäddag – Lördag 21 Oktober 11:00

Höst

Samlas vi vid brevlådorna vid futten. När vi är färdiga samlas vi som vanligt nere vid badstranden och grillar korv.

Denna gången så lägger vi mest krut på att röja sly och trimma vägkanten längs Rallvägen som vi alla använder, när vi tar oss ner till bad och båtplatser. Vi kommer även klippa och trimma gräset på badstranden en sista gång. Är vi tillräckligt många så börjar vi röja sly i kärret för att fortsätta att hålla den ytan öppen för att förbättra sikten för alla trafikanter på vägen.

Medtag gärna röjsågar, grästrimrar, sekatörer, grensaxar, trädgårdssågar, krattor och om det finns någon som har en fyrhjuling med vagn så vi kan köra ris längs rallvägen ner till badstranden.

 

Varmt välkomna till en härlig förmiddag tillsammans med alla grannar önskar styrelsen!

Midsommar 2017

Ekeby tomtägarförening inbjuder till midsommarfirande i badviken fredag 23/6. Klockan 12:00 börjar vi klä midsommarstången. Ta med alla dina vänner, matsäck och en hög med blommor samt björkris! När midsommarstången är rest ca 13:00 äter vi gemensamt den medhavda matsäcken i närheten av stången.

DCF 1.0

Klippning av gräset vid badviken 2017

klippninggräsklippare

 

Vecka Gräsklippning
20 Gisela Liljequist
21 Julia o. Rasmus
22 Bengt Sten
23 Frej Öster
24 Kalle/Karin
25 Sten Nyberg
26 Uffe Smith
27 Niklas Bruske
28 Catrine Ericson
29 Magnus Dåderman
30 Martin Strömgård
31 Jimmy Ehrnlund
32 Familjen Lindblad
33 Pelle Lindkvist
34 Herbert Saak
35 Sonny
36 Svend Erik Enger
37 Anders Hjalmarsson
38 PU Klintberg
39 Richard Ericsäter
40 Leif Lövendal

Vårstäddag

Lördagen den 29 april klockan 11.00 samlas vi vid brevlådorna vid futten. När vi är klara så samlas vi som vanligt på badplatsen och grillar korv.

Vårstaddag

Vi fokuserar på två områden; badplatsen och Rallvägen. På badplatsen så skall gräset trimmas och klippas kort för att underlätta för kommande gräsklippning under sommaren. Längs Rallvägen så röjer vi sly upp till två meter in från vägen där det går. Medtag röjsågar, grästrimrar, grensaxar, trädgårdssågar, krattor och om någon har möjlighet någon rejäl gräsklippare.

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma så vi alla kan hjälpas åt att hålla vårt område i ett gott skick!

 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN ANGÅENDE
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

När vi har städat färdigt och grillar korv nere vid badstranden kommer styrelsen informera om frågan angående om vi skall bilda samfällighetsförening eller inte. Styrelsen önskar ge medlemmarna information för att på årsstämman i år kunna göra en mer rättvis omröstning om detta.

Väl mött, Styrelsen!

Kallelse till årsmöte 2016-09-11

Kallelse till årsmöte 2016-09-11 klockan 11:00 i Husby skola

Vårt årsmöte är som vanligt direkt efter vägföreningens årsmöte i Husby skola.  Vi har en del viktiga frågor att behandla och hoppas därför på bra upp möte. Et par av punkterna från agendan:

  1. Vi fick avslag från länsstyrelsen för muddring och konstgjord ö. Vad göra nu ?
  2. Ska vi ändra föreningen till en ekonomisk förening ? Det vill göra det lättare att administrera uppgifter med tanke på att alla blir tvungna att betala. Se punkter under angående vägar och underhåll.
  3. Våra vägar
    Vi har fått en indikation på uppgradering av våra vägar till acceptabel standard. Uppskattningen är på ca. 160 000.  Vill vi att föreningen ska överta ansvaret för samtliga vägar samt vinterunderhåll av dessa?  Hur löser vi i så fall finansiering av detta?
  4. Ska vi anställa någon som sköter våra allmänningar, badstranden, bryggorna, playan? Medlemmarna  i gemen verkar inte ha tid att delta i städdagarna i den omfattningen som behövs.

 Kallelse med bilag
Beslut från Länsstyrelsen

Midsommar 2016

Ekeby tomtägarförening inbjuder till midsommarfirande i badviken fredag 24/6. Klockan 12:00 börjar vi klä midsommarstången. Ta med alla dina vänner, matsäck och en hög med blommor samt björkris! När midsommarstången är rest ca 13:00 äter vi gemensamt den medhavda matsäcken i närheten av stången.

DCF 1.0

Klippning av gräset vid badviken 2016

Vecka Gräsklippning
20 Pelle Lindkvist
21 Herbert Saak
22 Sonny
23 Svend Erik Enger
24 Anders Hjalmarsson
25 PU Klintberg
26 Richard Ericsäter
27 Niklas Bruske
28 Catrine Ericson
29 Magnus Dåderman
30 Martin Strömgård
31 Jimmy Ehrnlund
32 Familjen Lindblad
33 Gisela Liljequist
34 Julia o. Rasmus
35 Bengt Sten
36 Frej Öster
37 Dan Nylén
38 Sten Nyberg
39 Uffe Smith
40 Hans Örtengren